Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_167_ZVRATNÁ SLOVESA Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_167_ZVRATNÁ SLOVESA Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_167_ZVRATNÁ SLOVESA Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace AutorMgr. Jana Hlistová Průřezové téma Gramatika Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Tematický celekNěmecký jazyk Ročník4. Datum tvorby19. 10. 2013 Datum a místo ověření 22. 10. + 4. 11. 2013 – německý jazyk 4. L Druh učebního materiálu Prezentace Pracovní list - cvičení Učebnice - cvičení

2 Anotace DUM je výkladem o časování zvratných sloves, postavení zájmena sich ve větě jednoduché a vedlejší, ukazuje rozdíly ve zvratnosti sloves mezi češtinou a němčinou. V pracovní části žáci procvičují tvary zájmena sich, procvičují zvratná slovesa v komunikativních situacích - udílení rad při zdravotních problémech, zdravý životní styl. Cvičení vedou žáky k aktivní práci, je procvičován ústní projev v plénu nebo ve dvojicích i písemný projev (gramatický překlad, téma „Mein Lebensstil“) Inovativní je spojení výpočetní techniky s učebnicí a slovem učitele, žáci mají více prostoru pro svůj projev. Klíčová slova Časování zvratných sloves, slovosled se zvratným slovesem, rozdíly ve zvratnosti mezi češtinou a němčinou. Metodický pokyn Určeno k výkladu a práci v hodině či spíše 2 hodinách i k samostudiu. V 1. hodině se žáci seznámí s teorií, lexikou, procvičují tvary sich a udílejí pomocí rozkazu rady při zdrav. problémech dle cvičení z učebnice Schritte international 2. V 2. hodině udílejí rady pomocí způsobových sloves, podmínkových vět, mluví obecně o zdravém životním stylu.Podle úrovně žáci pracují v plénu nebo ve skupinách, nejlépe ve dvojicích. Výstupem je písemný a ústní projev o zdravém životním stylu, zároveň překlad vět s procvičenými slovesy. Tento výukový materiál nebo jeho části lze využít i pro opakování. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

3 Časování v prézenci a postavení zvratného sic h, cvičení

4 Jak vypadají zvratná slovesa sich bewegen, sich interessieren, sich ausruhen Pojí se se zvratným zájmenem sich = se, si Zvratné zájmeno se při časování na rozdíl od češtiny mění.

5 Časování sich freuen = těšit se ich freue michwir freuen uns du freust dichihr freut euch er freut sichsie freuen sich těš se! – freu dich! těšte se! – freut euch! / freuen Sie sich! → tvar sich je v infinitivu a ve 3. osobách → v 1. a 2 osobách - tvar osob. zájmena ve 4. p, méně ve 3. pádě → zájmeno stojí za slovesem

6 sich konzentrieren – soustředit se sich fühlen – cítit se sich bewegen – hýbat se sich ausruhen – odpočinout si sich ernähren – stravovat se sich ärgern – zlobit se sich duschen – sprchovat se sich anziehen – oblékat se sich legen – lehnout si sich waschen – mýt se sich interessieren – zajímat se

7 Rozlišuj  Slovesa vyskytující se jen ve zvratné formě sich beeilen, sich kümmern Ich beeile mich.  Slovesa vyskytující se ve zvratné i nezvratné formě Sie wäscht das Baby. XSie wäscht sich. Ich ziehe die Kinder an. X Ich ziehe mich an. Er ärgert seine Mutter. XEr ärgert sich.

8 Některá slovesa mohou mít sich v obou pádech sich waschen, sich vorbereiten, sich vorstellen,.. Ich wasche mich morgens und abends. Ich wasche mir die Hände. Bereitest du dich für das Abitur vor? Du bereitest dir etwas zum Essen vor. → u zvratných sloves ve 3. pádě stojí bezpředložkový předmět ve 4. pádě

9 Cvičení Schritte international 3, str. 122 – 123, cv. 1,2,3

10 Postavení sich ve větě jednoduché Přímý slovosled Ich fühle mich müde. → za slovesem Nepřímý slovosled Wann ruhen sich deine Eltern aus? Heute fühlt sich Andreas besser. →za slovesem, je-li podmět vyjádřen podst.jménem Wann ruhen sie sich aus? Heute fühlt er sich besser. → za osobním zájmenem vyjadřujícím podmět

11 Postavení sich ve větě s modálními slovesy Ich muss mich jetzt konzentrieren. Kannst du dich mehr bewegen? → zvratné zájmeno stojí u modálního slovesa → tvar mění dle podmětu

12 Postavení sich ve větě vedlejší Wenn sich Maria müde fühlt, muss sie sich ausruhen. → za spojkou podřadící, je-li podmět vyjádřen podst. jménem Wenn sie sich müde fühlt, muss sie sich ausruhen. → za osobním zájmenem vyjádřujícím podmět

13 Rozdíly ve zvratnosti mezi ČJ a NJ V NJ vždy jen zvratnéV NJ není zvratné sich beeilen – pospíchat, pospíšit si sich kümmern – starat se lernen – učit se spielen – hrát si fragen – ptát se gefallen – líbit se fernsehen – dívat se na TV

14 Doplňte tvar zvratného zájmena sich Ich konzentriere …………. nicht. Er zieht ………… gut an. Sie ärgert ………….. Wir bewegen ……….. nicht so viel. Sie wollen ……… einfach besser fühlen. Ihr wollt ……….. mehr ausruhen. Habt ihr ……….. heute schon geduscht? Wenn du …………. nicht konzentrieren kannst, sollst du spazieren gehen

15 Cvičení → Schritte intern 3, 5.lekce, s.50, cv. A2,A3 Vyjádřete rady při problémech (rozkaz, müssen/sollen) 1. Fühlen Sie sich müde? → Ärgern Sie sich nicht! Sie müssen / sollten sich gesund ernähren. 2. Ich fühle mich müde. → Wenn du dich müde fühlst, musst / sollst du dich gesund ernähren. Wenn du dich müde fühlst, ärgere dich nicht 3.Was macht ihr, wenn ihr euch müde fühlt? Wenn ich mich müde fühle,... (gehe ich schlafen)

16 Wie kann man gesund bleiben? Man sollte (nicht) ………  sich viel bewegen, mehr Sport machen  sich gesund ernähren  genug Obst und Gemüse und nicht so fett essen  sich mehr ausruhen  sich nicht so viel ärgern  sich gut anziehen  sich warm und kalt duschen  nicht rauchen, keine Drogen nehmen  genug schlafen

17 Erzähle und schreibe den Text „Mein Lebensstil“ Benutze dabei Wortschatz aus der vorletzten Seite z.B. → Ich lebe nicht viel gesund, weil ich mich wenig bewege. Oft ernähre ich mich falsch. In Zukunft möchte ich mehr Sport machen, genug Obst und Gemüse und nicht so fett essen. Auch sollte ich mich bei meinem Hobby mehr ausruhen, genug schlafen. …..

18 Přeložte  1. Jak se cítíš?  2. Cítím se dnes skvěle.  3. Zajímám se o hudbu.  4. O víkendu si odpočineme.  5. Neoblíkej se příliš teple!  6. Pane, musíte se zdravě stravovat.  7. Proč se zlobíte?  8. Člověk se musí hodně hýbat.  9. Děti, umyjte se!  10.Musíte se více soustředit.

19 Řešení 1. Wie fühlst du dich? 2. Ich fühle mich heute toll. 3. Ich interessiere mich für Musik. 4. Am Wochenende ruhen wir uns aus. 5. Zieh dich nicht zu warm an! 6. Herr, Sie müssen sich gesund ernähren. 7. Warum ärgern Sich sich/ärgert ihr euch? 8. Man muss sich viel bewegen. 9. Kinder, wascht euch! 10. Ihr müsst euch/Sie müssen sich mehr konzentrieren.

20 Použitá literatura Schritte international 3. Ismaning: Hueber Verlag, 2006. ISBN 978-3-19-001853-6.


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_167_ZVRATNÁ SLOVESA Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná."

Podobné prezentace


Reklamy Google