Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_01 _2_AZ kvíz Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Miroslava Plocková Vzdělávací oblast/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Opakování učiva 7. ročníku Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list: ne Anotace: Žáci si pomocí prezentace a formou soutěže zopakují učivo 7. ročníku dle učebnice Deutsch mit Max 1 (5. – 8. lekce). Soutěž probíhá ve dvou skupinách. Vítězí ta, které se jako první podaří spojit všechny tři strany trojúhelníku. Ověřeno ve třídě: Datum ověření: Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: Podpis:

2 Opakování učiva 7. ročníku Deutsch mit Max – 5.- 8. Lektion

3 POKYNY K OVLÁDÁNÍ Žák si vybere požadované políčko v hracím poli. Kliknutím na políčko se zobrazí otázka. Po zodpovězení učitel klikne na šipku vpravo nahoře, tím se zobrazí odpověď. Poté učitel klikne na šipku vpravo dole, tím se vrátí do hracího pole. Vybraná otázka se automaticky zabarví šedivě. Pokud na šedé políčko klikneme jednou, zabarví se červeně. Pokud na šedé políčko klikneme dvakrát, zabarví se modře. Pokud není otázka zodpovězena, ponecháme pole šedé. Toto pole se volí jako náhradní. Náhradní otázku vymyslí učitel. Žák z další skupiny si opět vybere pole s číslem a postupujeme dle předchozích bodů.

4 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1

5 Otázka č. 1 Které slovo nepatří do řady: Der Kuli – der Bleistift – der Filzstift - das Heft Das Heft

6 Otázka č. 2 Přelož: Sprich bitte laut! Mluv, prosím, nahlas!

7 Otázka č. 3 Vyjmenuj všechny 4 světové strany: Der Norden – der Osten – der Süden – der Westen

8 Otázka č. 4 Správně nebo chybně? Die Nordsee ist eine Stadt. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Richtig, falsch

9 Otázka č. 5 Vyjmenuj 5 zálib: Tanzen, Singen, Chatten, Angeln, Malen, Kochen, Tennis spielen, Klettern, Wandern…

10 Otázka č. 6 Doplň správné koncovky: Du tanz__, er reit__, ich spiel__ Du tanzt, er reitet, ich spiele

11 Otázka č. 7 Vyčasuj sloveso „fahren“: ich fahre, du fährst, er (sie, es) fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie (Sie) fahren

12 Otázka č. 8 Vyčasuj sloveso „sein“: Ich bin, du bist, er (sie, es) ist, wir sind, ihr seid, sie (Sie) sind

13 Otázka č. 9 Přelož: Am Dienstag mache ich Hausaufgaben. V úterý dělám domácí úkoly.

14 Otázka č. 10 Zeptej se: Máš dnes čas? Hast du heute Zeit?

15 Otázka č. 11 Přelož: Inliner fahren, Musik hören, Sudoku machen, basteln Jezdit na kolečkových bruslích, poslouchat hudbu, dělat sudoku, kutit

16 Otázka č. 12 Vyjmenuj 5 slovíček k tématu počítač: Der Computer, der Drucker, die Maus, die Tastatur, der Lautsprecher, der Bildschirm, die CD…

17 Otázka č. 13 Vyčasuj sloveso „haben“: Ich habe, du hast, er (sie, es) hat, wir haben, ihr habt, sie (Sie) haben?

18 Otázka č. 14 Doplň neurčitý člen ve 4.pádě: Ich kaufe ____ Schere, er kauft ___ Zirkel, wir haben ___ Auto Eine, einen, ein

19 Otázka č. 15 Utvoř věty s těmito slovy: Eva – fotografieren – Haus Er – haben - Freund Eva fotografiert ein Haus. Er hat einen Freund.

20 Otázka č. 16 Vyjmenuj 5 zvířat: Der Hund, die Katze, der Kater, die Maus, die Schlange, die Spinne, der Hamster, der Papagei…

21 Otázka č. 17 Přečti a vypočítej: 10 : 2 = __ Zehn durch zwei ist fünf.

22 Otázka č. 18 Počítej od 10 do 100 po desítkách: Zehn – zwanzig – dreißig – vierzig – fünfzig – sechzig – siebzig – achtzig – neunzig - hundert.

23 Otázka č. 19 Zeptej se: Kolik je hodin? Wie spät ist es?

24 Otázka č. 20 Řekni v množném čísle: Das Buch – die Katze – das Heft Die Bücher – die Katzen – die Hefte

25 Otázka č. 21 Vyjmenuj 5 evropských států: Deutschland, Tschechien, Polen, die Slowakei, Italien, Frankreich, Spanien, Ungarn, England …..

26 Otázka č. 22 Přelož: Anita by chtěla jet na Slovensko. Anita möchte in die Slowakei fahren.

27 Otázka č. 23 Odpověz: Wohin möchtest du fahren? Ich möchte nach (in die) Deutschland, Slowakei … fahren.

28 Otázka č. 24 Přečti a přelož: vierundzwanzig, neunundsiebzig, dreiundneunzig 24, 79, 93

29 Otázka č. 25 Vyjmenuj všechny měsíce: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

30 Otázka č. 26 Odpověz: Wann hast du Geburtstag? Ich habe Geburtstag im …

31 Otázka č. 27 Přelož: na jaře, v létě, na podzim, v zimě Im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter

32 Otázka č. 28 Přelož: Es ist Viertel vier. Ich komme um halb sieben. Je čtvrt na čtyři. Přijdu v půl sedmé.

33 Zdroje Vlastní archiv autorky


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google