Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup při čtení německého textu Důraz je kladen na správnou výslovnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup při čtení německého textu Důraz je kladen na správnou výslovnost."— Transkript prezentace:

1 Postup při čtení německého textu Důraz je kladen na správnou výslovnost

2 Přízvuk Německý přízvuk je svým charakterem podstatně silnější než přízvuk český! Zdůrazníme přízvučnou slabiku. Přízvučná slabika způsobuje oslabení (tzn. redukci) ostatních nepřízvučných slabik.

3 Mit dem Reisebüro unterwegs Liebe Gäste, im Namen unseres Reisebüros begrüße ich Sie recht herzlich und lade Sie zu einer Rundreise durch Mähren und die Slowakei ein. Zuerst möchte ich Sie mit unserem Programm näher bekannt machen. Noch heute fahren wir nach Brno, in die bekannte Messestadt. Von dort aus planen wir einige Ausflüge in die Umgebung unter anderem werden wir auch die Tropfsteinhöhlen im Mährischen Karst besichtigen.

4 Samohlásky Samohlásky v přízvučných slabikách: dlouhé samohlásky – je nutné dodržet dlouhou výslovnost dlouhé samohlásky jsou zpravidla vždy spojeny s přízvukem také přízvučné slabiky s krátkou samohláskou vyslovujeme důrazně

5 Mit dem Reisebüro unterwegs Liebe Gäste, im Namen unseres Reisebüros begrüße ich Sie recht herzlich und lade Sie zu einer Rundreise durch Mähren und die Slowakei ein. Zuerst möchte ich Sie mit unserem Programm näher bekannt machen. Noch heute fahren wir nach Brno, in die bekannte Messestadt. Von dort aus planen wir einige Ausflüge in die Umgebung unter anderem werden wir auch die Tropfsteinhöhlen im Mährischen Karst besichtigen.

6 Nepřízvučné slabiky Nepřízvučné slabiky podléhají v němčině vlivem silné přízvučné slabiky redukci. Vyslovují se podstatně slaběji než slabiky přízvučné, čímž vzniká mnohem větší rozdíl ve výslovnosti mezi slabikami přízvučnými a nepřízvučnými než je tomu v češtině. V nepřízvučných slabikách se vyskytují redukované samohlásky (redukované e, vokalizované r).

7 Mit dem Reis e büro unt er wegs Lieb e Gäst e, im Nam e n uns e r e s Reis e büros b e grüß e ich Sie recht herzlich und lad e Sie zu ein er Rundreis e durch Mähr e n und die Slowakei ein. Zue r st möcht e ich Sie mit uns e r e m Programm näh er b e kannt mach e n. Noch heut e fahr e n wi r nach Brno, in die b e kannt e Mess e stadt. Von dort aus plan e n wi r einige Ausflüg e in die Umgebung unt er and e r e m we r d e n wi r auch die Tropfsteinhöhl e n im Mährisch e n Karst b e sichtig e n.

8 Problémové samohlásky Pro české rodilé mluvčí jsou obtížné: samohlásky dlouhé zavřené napjaté (e, o) samohlásky přední zaokrouhlené (ü, ö) samohlásky redukované, které se vyslovují v nepřízvučných slabikách (oslabené e, vokalizované r)

9 Mit dem Reis e büro unt er wegs Lieb e Gäst e, im Nam e n uns e r e s Reis e büros b e grüß e ich Sie recht herzlich und lad e Sie zu ein er Rundreis e durch Mähr e n und die Slowakei ein. Zue r st möcht e ich Sie mit uns e r e m Programm näh er b e kannt mach e n. Noch heut e fahr e n wi r nach Brno, in die b e kannt e Mess e stadt. Von dort aus plan e n wi r einige Ausflüg e in die Umgebung unt er and e r e m we r d e n wi r auch die Tropfsteinhöhl e n im Mährisch e n Karst b e sichtig e n.

10 Německé dvojhlásky Němčina má tři dvojhlásky: ei, ai eu, äu au U všech německých dvojhlásek vyslovujeme druhý vokál slaběji než první.

11 Mit dem Re i sebüro unterwegs Liebe Gäste, im Namen unseres Reisebüros begrüße ich Sie recht herzlich und lade Sie zu einer Rundreise durch Mähren und die Slowakei ein. Zuerst möchte ich Sie mit unserem Programm näher bekannt machen. Noch heute fahren wir nach Brno, in die bekannte Messestadt. Von dort aus planen wir einige Ausflüge in die Umgebung unter anderem werden wir auch die Tropfsteinhöhlen im Mährischen Karst besichtigen.

12 Německé souhlásky Problémové souhlásky jsou především: p, t, k (vyslovujeme napjatě s přídechem) velární ŋ (grafém „ng“, g zde nevyslovujeme) Ich-Laut,Ach-Laut (dvě poziční varianty ch) r (v němčině jazyk méně kmitá) h (v němčině je neznělé)

13 Mit dem Reisebüro unterwegs Liebe Gäste, im Namen unseres Reisebüros begrüße ich Sie recht herzlich und lade Sie zu einer Rundreise durch Mähren und die Slowakei ein. Zuerst möchte ich Sie mit unserem Programm näher bekannt machen. Noch heute fahren wir nach Brno, in die bekannte Messestadt. Von dort aus planen wir einige Ausflüge in die Umgebung unter anderem werden wir auch die Tropfsteinhöhlen im Mährischen Karst besichtigen.

14 Asimilace znělosti v němčině Směr asimilace znělosti v němčině je opačný než v češtině! V němčině je progresivní – první souhláska působí na následující, např.: das Bild,(das Bild) zde neznělé s oslabuje znělost b V češtině je regresivní – druhá souhláska působí na předcházející, např.: sběr, včela

15 Mit dem Reisebüro unterwegs Liebe Gäste, im Namen unseres Reisebüros begrüße ich Sie recht herzlich und lade Sie zu einer Rundreise durch Mähren und die Slowakei ein. Zuerst möchte ich Sie mit unserem Programm näher bekannt machen. Noch heute fahren wir nach Brno, in die bekannte Messestadt. Von dort aus planen wir einige Ausflüge in die Umgebung unter anderem werden wir auch die Tropfsteinhöhlen im Mährischen Karst besichtigen.

16 Závěr prezentace: Psaný text, kde byly postupně vyznačeny typické výslovnostní chyby českých žáků, nyní přečtěte podle uvedených výslovnostních pravidel.

17 Mit dem Reisebüro unterwegs Liebe Gäste, im Namen unseres Reisebüros begrüße ich Sie recht herzlich und lade Sie zu einer Rundreise durch Mähren und die Slowakei ein. Zuerst möchte ich Sie mit unserem Programm näher bekannt machen. Noch heute fahren wir nach Brno, in die bekannte Messestadt. Von dort aus planen wir einige Ausflüge in die Umgebung unter anderem werden wir auch die Tropfsteinhöhlen im Mährischen Karst besichtigen.


Stáhnout ppt "Postup při čtení německého textu Důraz je kladen na správnou výslovnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google