Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_ X _2_15_P ř edložky Šablona č íslo: X Sada č íslo: 2 Po ř adové č íslo DUM: 15 Autor: Mgr. Radmila Sálová

2 Anotace: Rekce p ř edložek O č ekávaný výstup: Žáci si uv ě domí, že p ř edložka vyžaduje u jména, se kterým se vyskytuje, ur č itý pád. Druh u č ebního materiálu: prezentace Typická v ě ková skupina: 13 – 15 let Klí č ová slova: aus, bei, mit,...durch, für,..., an, auf, in,.. Pom ů cky a materiál: PC, sešit

3 Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním u č ebním materiálem: Žáci si p ř ipomenou, že p ř edložky ve spojení s podstatnými jmény č i zájmeny ve v ě t ě fungují jako p ř íslove č né ur č ení nebo neshodný p ř ívlastek Uv ě domí si, že v ě tšinu p ř edložek je možné užít ve více významech Podle p ř ehledu si upevní systematizaci probraného u č iva

4 Předložky se 4. pádem durch – skrz, p ř es, prostý 7. pád durch den Wald –lesem, durch Prag fahren –projížd ě t Prahou/jet p ř es Prahu für – pro, za, nafür dich – pro tebe, eine Karte für 200 K č –lístek za 200,-, ein Schampon für dunkles Haar – šampon na tmavé vlasy gegen – proti, kolemgegen meinen Vorschlag –proti mému návrhu, gegen Mittag kommen –p ř ijít kolem poledne ohne – bezohne mich –beze m ě, ohne Geld – bez pen ě z um – okolo, za, oum den Tisch – kolem stolu, um die Ecke – za roh/-em, ums Leben kommen – p ř ijít o život

5 Předložky se 3. pádem aus – z, zeaus Holz – ze d ř eva, aus München – z Mnichova bei – u, p ř ibei den Eltern – u rodi čů, beim Kochen –p ř i va ř ení mit – s, prostý 7.p.mit dir – s tebou, mit dem Zug - vlakem nach – po, do, podlenach Wien – do Vídn ě, nach dem Essen – po jídle, nach dem Roman – podle románu von – od, o, zvon ihm – od n ě ho, von meiner Reise – o své cest ě, einer von uns – jeden z nás zu – k, na, za, dozum Arzt – k léka ř i, zum Kochen – na va ř ení, zu zwei Euro – za dv ě eura, zur Schule – do školy seit – od ( č asov ě )seit der Zeit – od té doby gegenüber - naprotigegenüber dem Theater – naproti divadlu

6 Předložky se 3. a 4. pádem POLOHA - KDE ( wo) ? -3. PÁD SM Ě R - KAM (wohin )? - 4. PÁD an - na (svislá plocha), u, kan der / die Wand hängen, am Fenster sein, ans Fenster gehen auf - na (vodorovná plocha)auf dem Boden stehen, auf den Boden stellen in - v, do, nain der Stadt sein, in die Stadt gehen hinter - zaEr sitzt hinter mir. Setz dich hinter mich. neben - vedleneben dem Haus stehen, neben das Haus fahren unter - pod, mezi (více)unter den Kindern, unter die Kinder kommen über - nad, p ř esüber dem Fluss fliegen, über die Brücke gehen vor - p ř edvor mir – p ř ede mnou, vor dich – p ř ed tebe zwischen - mezi (dv ě ma)zwischen 8 und 9 Uhr

7 Nejčastější předložky v časových údajích ab heute bis nächste Woche für zwei Tage um 2 Uhr um Mitternacht seit gestern am Montag am Abend am Wochenende gegen Abend ode dneška do p ř íštího týdne na dva dny ve 2 hodiny o p ů lnoci od v č erejška v pond ě lí ve č er o víkendu k ve č eru

8 Nejčastější předložky v časových údajích im Herbst im April in den Ferien in zwei Tagen von drei bis vier vor einer Woche zu Weihnachten in der Nacht na podzim v dubnu o prázdninách za dva dny od t ř í do č ty ř p ř ed týdnem o Vánocích v noci

9 Doplň vhodnou předložku Wann stehst du morgen auf ? - (7.00 Uhr) Wann gehst du nicht zur Schule ? – ( Samstag und Sonntag) Wann machen wir einen Ausflug ? – (zwei Tage) Seit wann wohnen Sie hier ? – (ein Jahr) Wann fährst du zu deinen Großeltern ? – ( Wochenende) Wann habt ihr Zeit ? – ( Nachmittag) Wohin gehst du jetzt ? – ( die Küche) Ich komme ___ meiner Schwester und ___ ihrem Freund. Klaus kauft ein Geschenk ___ seine Oma. ____ gestern haben wir Ferien.

10 Doplň vhodnou předložku Wann stehst du morgen auf ? - Um 7.00 Uhr. Wann gehst du nicht zur Schule ? – Am Samstag und Sonntag. Wann machen wir einen Ausflug ? – In zwei Tagen. Seit wann wohnen Sie hier ? – Seit einem Jahr. Wann fährst du zu deinen Großeltern ? – Am Wochenende. Wann habt ihr Zeit ? – Am Nachmittag. Wohin gehst du jetzt ? – In die Küche. Ich komme mit meiner Schwester und mit ihrem Freund. Klaus kauft ein Geschenk für seine Oma. Seit gestern haben wir Ferien.


Stáhnout ppt "Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google