Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mieterverein Dresden und Umgebung| | ENERGIEWENDE IN DEUTSCHLAND ENERGETICKÝ PŘELOM V NĚMECKU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mieterverein Dresden und Umgebung| | ENERGIEWENDE IN DEUTSCHLAND ENERGETICKÝ PŘELOM V NĚMECKU."— Transkript prezentace:

1 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de ENERGIEWENDE IN DEUTSCHLAND ENERGETICKÝ PŘELOM V NĚMECKU politische Ziele und Probleme bei der Umsetzung am Beispiel der energetischen Sanierung von Gebäuden politiké cíle a problémy přeměny / přestavby / změny na příkladu energetické sanace budov

2 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de Energiekonzept Energetický koncept Treibhausgasemissionen plynné skleníkové změny Reduzierung - bis 2020 um 40 % - bis 2050 um 80 % Redukce – do 2020 o 40% - do 2050 o 80% erneuerbarer Energien obnovitelné energie Steigerung von 10 % in 2010 - auf 60 % in 2050 Vzestup z 10% v 2010 – na 60% v 2050 Primärenergieverbrauch primární energetická spotřeba Basis 2008 - Senkung bis 2050 um 50 % základna 2008- pokles do 2050 o 20% Stromverbrauchspotřeba energie Basis 2008 - Senkung bis 2020 um 10 % bis 2050 um 25 % Základna 2008 - pokles do 2020 o 10% do 2050 o25%

3 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de Energiekonzept Energetický koncept Verkehrssektor sektor dopravy -Basis 2005 - základna 2008 -Senkung des Energieverbrauchs – pokles spotřeby energie do bis 2050 m 40 % gegenüber 2005 2050m o 40% proti 2005 Sanierungsrate des míra sanace stavu budovy Gebäudebestandes -Verdopplung der jährlichen Rate bis - zdvojnásobení roční míry do 2050 von 1 % auf 2 % 2050 z 1% na 2% Primärenergiebedarf im primární energetická potřeba Gebäudebestand stavu budovy - Senkung bis 2050 um 80 %- pokles do 2050 p 80%

4 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de Energieverbrauch im Gebäudebestand Spotřeba energie v budovách 40 % des deutschen Energieverbrauchs 40 % spotřeby energie Německa 20 % der CO 2 -Emissionen 20% emisí CO 2 Gebäudebereich bildet „Herzstück“ der Energieeinsparung! Sféra / oblast budov představuje „srdce“ úspory energií! Auf Gebäude entfallen:na budovu připadají:

5 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de Gesetzliche Vorgabe für die Gebäudesanierung „Energieeinsparverordnung“ Zákonná lhůta pro sanaci budovu „energetické ustanovení úspory“ seit 2002 in Kraft (zuvor „Wärmeschutzverordnung“) letzte Aktualisierung 2014 energetische Mindeststandards sind für Neubauten verbindlich energetische Mindeststandards sind für Bestandsgebäude nur bei einer umfassender Sanierung verbindlich ---------------------------- Od 2002 v platnosti ( předtím: ustanovení pro ochranu tepla) Poslední aktualizace v roce 2014 Energetický minimální standard závazný pro novostavby Energetický minimální standard pro stav budovy spojený s rozsáhlou sanací

6 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de Energieausweis - Pflicht für alle Gebäude Energetický průkaz – povinnost pro všechny budovy Dokument, das Auskunft über die energetische Beschaffenheit eines Gebäudes gibt ist einem Käufer oder Mieter zu übergeben Zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen sind zulässig – bedarfsorientiert – verbrauchsorientiert Kritik: große Unterschiede zwischen beiden Berechnungsmethoden Gefordert wird: – eine gesetzliche Vorgabe zur Vereinheitlichung der Berechnung Dokument informující o energetickém stavu budovy Je určen pro kupujícího budovy či nájemníkovi Jsou povoleny dva rozdílné dva typy určení hodnot: Orientované na potřebu / poptávku Orientované na spotřebu Kritika : velké rozdíly ve výpočtech mezi oběma metodami Je požadován: Zákonný předpis ke sjednocenému výpočtu

7 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de Wärmeschutz an Wohngebäuden Tepelná ochrana obytných budov großes Potenzial für Energieeinsparungen bei nicht sanierten Altbauten Problem: Ungeklärt ist, wie sehenswerte nicht denkmalgeschützte Fassaden wärmegedämmt werden sollen Velký potenciál pro úsporu energií u zatím nesanovaných starých budov Problém: – Nevysvětleno je, jak mají být zateplovány pamětihodné ale památkově nechráněné fasády hoher Kostenaufwand bei relativ geringem Nutzen bei bereits sanierten Gebäuden Problem: derzeit hohe Baukosten bei geringer Einsparung von Energiekosten Vyšší náklady u relativně málo užívaných již sanovaných budov Problém: Toho času vysoké stavební náklady a nízké úspora energetických nákladů

8 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de Mietrecht Nájemní právo 1.5.2013: „Gesetz über die energetische Modernisierung von vermietetem Wohnraum…“ – soll Belastungen ausgewogen auf Gebäudeeigentümer und Mieter verteilen – soll Anreize für Maßnahmen zur Energieeinsparung in Wohngebäuden schaffen Mieter werden überdurchschnittlich belastet keine Anreize für Investitionen durch fehlende Fördermittel Kritik! 1.5.2013: „zákon o energetické modernizaci nájemních bytových prostorů …“ – Má vyvážit břemeno nákladů mezi pronajímatele a nájemníky – Má opatřit podněty pro prostředky na úspory energií v obytných prostorech Kritika DMB: nájemníci jsou zatěžování větší částní než průměrem nákladů nejsou žádné podněty pro investice, protože chybí potřebné žádoucí prostředky

9 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de energetische Modernisierung energetická modernizace Dämmung Izlolace: Dach Střechy Außenwände obvodové zdi Kellerdecke Sklepního stropu Erneuerung der Fenster Obnova oken Erneuerung der Heizanlage Obnova topného zařízení Erhöhung der Effizienz der Heizanlage Zvýšení efektivity topného zařízení Intelligentes Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung Inteligentní větrací systém se zpětným získáváním tepla

10 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de Belastungen für Mieter bei energetischer Modernisierung Pflicht - Mieter muss Modernisierungsmaßnahme dulden Ausnahme von der Duldungspflicht: Wenn die Modernisierungsmaßnahme für den Mieter eine unzumutbare Härte ist. mögliche Härtegründe: – Belastung durch Bauarbeiten (Lärm, Schmutz, Unbewohnbarkeit) – Änderung des Zuschnitts der Wohnung, Wegfall vertraglich zugesicherter Einrichtungen oder Eigenschaften der Wohnung – vorangegangene bauliche Modernisierungsarbeite des Mieters – Miethöhe nach der Modernisierung (führt nicht zur Verweigerung der Duldung! ist aber im Mieterhöhungsverfahren zu berücksichtigen)  aber: Abwägung mit den Interessen - des Vermieters, der anderen Mieter, der Energieeinsparung und des Klimaschutzes Povinnost – nájemník musí modernizaci tolerovat Výjimka této povinnosti: v případě, že je modernizace neúnosná Možná kritéria neúnostnosti: – Zátěž z důvodu stavebních prací (hluk, špína, nemožnost bydlení) – Změna vlastností bytu, odejmutí smluvně domluvených zařízení nebo vlastností bytu – Již vypracované modernizační práce nájemníkem – Výše nájmu po modernizaci (nevede k odmítnutí smíření se s modernizací bytu, je však nutno zohlednit pro jednání o navýšení nájmu)  ale: zvážení v zájmu: pronajímatele, ostatních nájemníků, úspory energií a ochrany klimatu

11 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de Belastungen für Mieter bei energetischer Modernisierung Grundsatz im deutschen Wohnungsmietrecht: – Mieter sind berechtigt, während der Bauarbeiten eine angemessene Minderung der Miete vorzunehmen. neu bei energetischer Modernisierung: – auch bei eingeschränkter Tauglichkeit entfällt für einen Zeitraum von 3 Monaten das Minderungsrecht Zásada v německém bytovém nájemním právu: – nájemníci jsou během stavebních prací oprávněni obdržet přiměřené snížení nájemného Nově při energetické modernizaci: Také při omezené vhodnosti platí pro daný časový úsek v trvání 3 měsíců snížení nájemného

12 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de Mieterhöhung nach der energetischer Modernisierung Zvýšení nájmu po energetické modernizaci Vermieter haben die Baukosten nachzuweisen – Als Mieterhöhung sind 11 % der Baukosten für energetische und sonstige Modernisierung zulässig. Diese Modernisierungszulage wird Bestandteil der Miete. – Kosten für Instandsetzungen sind gesondert auszuweisen und führen nicht zu einer Mieterhöhung. Einsparung bei Nebenkosten -Eine energetischen Sanierung führt zu Einsparungen bei Heiz- und Warmwasserkosten. -Die erzielten Einsparungen liegen in der Regel deutlich unter den Kosten für die energetische Modernisierung. ---------------------------------------------------------------------- Pronajímatelé musejí náklady související se stavbou doložit – Přípustné je po modernizaci navýšení nájemného o 11 % stavebních nákladů na energetickou a jinou modernizaci. Tato navýšení se stávají součástí nájemného. – Náklady spojené s poklesem údržby se dokládají separátně a nevedou k navýšení nájemného Úspora vedlejších nákladů -Energetická sanace vede k úspoře topných a teplotních nákladů -dosažené úspory jsou zpravidla značně nižší než náklady na energetickou modernizaci.

13 Mieterverein Dresden und Umgebung| www.mieterverein-dresden.de | mieterverein-dresden@mieterbund.de keine energetische Modernisierung žádná energetická modernizace Maßnahmen, die zur Einsparung nicht erneuerbarer Primärenergie und zum Klimaschutz beitragen, ohne eine Einsparung von Endenergie zu bewirken Prostředky, které nepřispívají k úspoře obnovitelné primární energie a k ochraně klimatu, bez ovlivnění úspory konečné energie – Duldung durch den Mieter: ja – Mieterhöhung: nein – Přípustné nájemníkem: ano – Zvýšení nájmune


Stáhnout ppt "Mieterverein Dresden und Umgebung| | ENERGIEWENDE IN DEUTSCHLAND ENERGETICKÝ PŘELOM V NĚMECKU."

Podobné prezentace


Reklamy Google