Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Przemiany wtórnego rynku książki na przełomie XX/XXI wieku Přeměny sekundárního trhu knížek na přelomu XX/XXI století dr Grzegorz Nieć Instytut Nauk o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Przemiany wtórnego rynku książki na przełomie XX/XXI wieku Přeměny sekundárního trhu knížek na přelomu XX/XXI století dr Grzegorz Nieć Instytut Nauk o."— Transkript prezentace:

1 Przemiany wtórnego rynku książki na przełomie XX/XXI wieku Přeměny sekundárního trhu knížek na přelomu XX/XXI století dr Grzegorz Nieć Instytut Nauk o Informacji

2 Rynek książki Knížní trh

3 Wtórny rynek książki Sekundární knižní trh

4 Wtórny rynek książki – definicja Sekundární knižní trh - definice Instytucje i procesy związane z obrotem już wytworzonego i wprowadzonego przynaj-mniej raz do obrotu handlowego asorty-mentu antykwariatu księgarskiego, czyli wszelkich materiałów bibliotecznych, które zostały wcześniej zbyte lub wydane przez szeroko pojmowanego wytwórcę Instituce a procesy spojené s obratem již vytvořeného a zavedeného sortimentu nejméně jednou do tržního obratu, asortimentu knihkupeckého antikvariátu, tedy veškerého knihovnického materiálu,který byl již dříve použit nebo vydán známým nakladatelstvím

5 Zadania i rola wtórnego rynku książki w procesie rozpowszechniania wydawnictw Úkoly a pozice sekundárního knižního trhu v procesu distribuce publikací Zagospodarowanie i obrót: Management a rotace: ● substancją zabytkową – historická hodnota ● wydawnictwami wyczerpanymi w obrocie księgarskim – vydavatelé s velkou knihkupeckou rotací ● Książką i czasopismami używanymi - knížkou a populárními časopisy

6 Dodatkowe funkcje wtórego rynku książki Přidaná hodnota sekundárního knižního trhu ● Uzupełnianie oferty księgarskiej ● Doplnění nabídky knihkupectví ● Dystrybucja niektórych rodzajów druków nowych ● Distribuce některých druhů nových vydání ● Zabezpieczenie i kontrola obrotu substancją zabytkową ● Zabezpečení a kontrola rotace historických kusů ● Integracja środowiska bibliofilskiego i kolekcjonerskiego ● Integrace knihovnického a sběratelského prostředí ● Promocja książki, czytelnictwa, kolekcjonerstwa ● Knižní promoce, čtenářství a sběratelství

7 Uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania wtórnego rynku książki Podmínky vývoje a fungování sekundárního knižního trhu ● Kulturowe i społeczne (rozwój piśmiennictwa, oświaty, czytelnictwa) ● Kulturní a společenské (vývoj písemnictví, osvěty a čtenářství) ● Polityczne i prawne (cenzura, koncesje, ograniczenia w obrocie obiektami zabytkowymi) ● Politické a právní (cenzura, koncese, omezení v rotaci starožitnickými objekty) ● Ekonomiczne i technologiczne (zamożność społeczeństwa, poziom infrastruktury, liczba i potencjał ośrodków miejskich) ● Ekonomické a technologické (movitost společnosti, úroveň infrastruktury, počet a potenciál městských aglomerací)

8 D Dawne i nowe obszary oraz instytucje wtórnego rynku książki Historické i nové oblasti jakož i instituce sekundárního knižního trhu ● Stacjonarne (antykwariaty i domy aukcyjne) ● Stacionární (antikvariáty a aukční domy) ● Niestacjonarne (bukiniści i inne formy handlu i wymiany) ● Nestacionární (knihkupci a jiné formy obchodu a výměny) ● Internet – jako obszar aktywności instytucji stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jemu tylko właściwych ● Internet – jako oblast aktivity stacionárních institucí a nestacionárních a jiných jemu vlastních

9 Przyczyny przemian wtórnego rynku książki XX/XXI w. Příčina přeměny sekundárního knižního trhu XX/XXI století ● Dynamiczny przyrost produkcji książki i ogólny przesyt dóbr („Překnížkováno”) ● Dynamický narůst knižní výroby a obecná přemíra všeho (překnížkováno) ● Redukcja roli książki i literatury w procesie uczestnictwa w kulturze i edukacji ● Redukce významu knih a literatury v oblasti kultury a vzdělávání ● Powstanie i rozwój elektronicznych form przekazu i rozpowszechniania treści ● Vznik a vývoj elektronických knih a popularizace jejich obsahu ● Dygitalizacji zbiorów bibliotecznych ● Digitalizace knihovnických sbírek ● Rozwój e-handlu ● Vývoj e - shopu

10 Książki na śmietniku Knihy na skládce

11 Książki za bezcen Knihy téměř zadarmo

12 Książki na wagę Knihy na váhu

13 Specyfika przemian w krajach postkomunistycznych Specifika přeměn v postkomunistických státech ● Rozpad scentralizowanych struktur ● Rozpad centralizovaných struktur ● Restytucja instytucji i form właściwych dla gospodarki rynkowej ● Restituce instituci a vlastnických vztahů v oblasti tržního hospodářství ● Nasycenie rynku deficytowymi w przeszłości rodzajami publikacji ● Nasycení trhu publikacemi, které byly v minulosti deficitní ● Przyspieszona deprecjacja rozległych segmentów asortymentu ● Unáhlené znehodnocení velkých segmentů asortimentu

14 Współczesny rynek wtórny książki Současný sekundární knížní trh ● Głębokie rozwarstwienie struktury organizacyjnej i asortymentu ● Hluboké rozvrstvení organizační struktury a asortimentu ● Niestabilność na niższych poziomach struktury ● Nestabilita na nižších kulturních úrovních ● Osłabienie struktury przestrzennej (mniej antykwariatów, gorsze lokalizacje) ● Oslabení rozmístění (méně antikvariátu, horší lokalizace) ● Przenoszenie coraz większej liczby transakcji do Internetu ● Přenos čím dál většího množství transakci do internetové sítě ● Powiększająca się rola serwisów społecznościowych w kształtowaniu tożsamości i promocji branży ● Větší význam společenských služeb ve formování identity a promoce v této branži

15 Antykwariusze i bukiniści Antikvariáty a knihkupci

16 W przestrzeni publicznej Na veřejnosti

17 Szanse i perspektywy Šance a perspektivy ● Rola i znaczenie antykwariatów i księgarń jako instytucji kultury promujących i stymulujących czytelnictwo ● Postavení a význam antikvariátu a knihkupectví jako instituci kultury, která promuje a stimuluje čtenářství ● Miejsce tych placówek w pejzażu miasta historycznego jako niezbędnego elementu tworzącego jego centrum kulturalne ● Místo těchto institucí v prostředí historickeho města jako nutného elementu, který vytváří jeho kulturní centrum ● Antykwariat jako ośrodek integrujący środowisko bibliofilskie, kulturalne, naukowe i regionalistyczne (działalność klubowa, edukacyjna) ● Antikvariát jako prostředek integrace prostředí knihkupeckého, kulturního, vědeckého a regionálního (klubová a vzdělávací aktivita) ● Wtórny rynek książki jako ostoja tradycyjnych form książki ● Sekundární knížní trh jako základ tradiční knižní formy

18 „ Praca z czytelnikiem” w antykwariacie ;) Práce se čtenáři v antikvariátu


Stáhnout ppt "Przemiany wtórnego rynku książki na przełomie XX/XXI wieku Přeměny sekundárního trhu knížek na přelomu XX/XXI století dr Grzegorz Nieć Instytut Nauk o."

Podobné prezentace


Reklamy Google