Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Meeting in neufeld setkání v neufeldu 7 – 11 December 20097. – 11. prosinec 2009 ]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Meeting in neufeld setkání v neufeldu 7 – 11 December 20097. – 11. prosinec 2009 ]"— Transkript prezentace:

1 meeting in neufeld setkání v neufeldu 7 – 11 December 20097. – 11. prosinec 2009 ]

2

3  Ve dnech 7. - 11. 12. 2009 se uskutečnilo opět v Neufeldu setkání zástupců všech partnerských škol - z Portugalska přijely Guida a Fernanda, z Anglie dr. Duncan Jones a Helen Robinson, z Česka Věra Olexinová a Eva Plachá. Lollipop School dýchala již vánoční atmosférou - děti žily přípravami na Christmas Celebration.  V tradičně velmi příjemné atmosféře všichni společně pracovali na přípravě další etapy projektu, diskutovali o problematice školství. Účast ve výuce byla vítaným doplňkem aktivit - jednak jako zdroj inspirace, ale i upřímné radosti dětí z návštěvy hostů. Ani tentokrát nechyběl kulturní program - Hundertwassermuseum, Hofburg, Leopold Museum s expozicí děl Edvarda Muncha.  Součástí programu setkání v Neufeldu bylo pozvání starosty města. Při neformální diskusi se zástupci všech zúčastněných stran mohli ujistit, že financování školství není nikde velkou prioritou :-(  V pátek se konala v místním kulturním centru generální zkouška na Christmas Celebration. Všichni byli napjatí, aby sobotní premiéra dobře dopadla...

4  From 7 - 11 December 2009, another meeting of the representatives of all partner schools was once again held in Neufeld. Portugal was represented by Guida and Fernanda, England by Dr Duncan Jones and Helen Robinson and the Czech Republic by Věra Olexinová and Eva Plachá. Christmas was all around the hosting school as the children were preparing for the Christmas Celebration.  In a traditionally pleasant atmosphere they all worked together on the arrangements for the next stage of the project and discussed education issues. Their presence in lessons was a welcome addition to the scheduled activities. Not only did it serve as a source of inspiration to the visitors, but it also brought sincere joy to the children over being visited by their guests. Several cultural activities were provided as well – the Hundertwasser Museum, the Hofburg and the Leopold Museum with its exhibition of works of Edvard Munch.  The programme of the meeting in Neufeld also included an informal discussion with the Town Mayor, during which representatives of all involved parties agreed that funding education is nowhere near a top priority in any of the countries :-(  On Friday the local cultural centre held a dress rehearsal for the Christmas Celebration. Everyone hoped that the Saturday premiere would turn out well…

5

6

7

8 meeting in dudley setkání v dudley 24 April – 1 May 201024. duben – 1. květen 2010 ]

9

10  Another session within the Comenius Project took place from 24 April to 1 May, this time at Alder Coppice Primary School in Dudley, Great Britain. Our school was represented by Karla Vaculíková and Michaela Valiánová.  On Monday, 26 April 2010 an official reception was held for all the guests - Edith and Dorli from Austria, Ana and Luciano from Portugal and Karla with Michaela from the Czech Republic. After the school assembly, a tour of the school and inspections of classes followed. Our teachers were fascinated by the discipline that prevailed in the school. Children were extremely polite. As we all know, students wear uniforms in England, which somehow helps the students develop a sense of belonging to the school they attend. It was a kind of inspiration for us as we are planning to introduce school uniforms as well.  The programme also included a trip to Halfpenny Green Vineyards, a tour of the Red House Glass Cone and Broadfield House Glass Museum and a short visit at the Birmingham Museum and Art Gallery.  Even in the remaining days the delegates continued to share their teaching experiences. They were discussing the differences in relation to the education systems in the four partner countries and exchanged the materials that their pupils had made within the planned projects. A trip to the Black Country Museum was also a remarkable experience.  Friday was the last workday. The visitors bid their final farewell to the teachers and the pupils at the school assembly and on Saturday they were all returning home. The whole meeting was planned with typical British precision. Duncan and his colleagues were very attentive all the time and proved to be excellent guides. It is clear that the school works as a team – teachers cooperate with each other, rather than compete. Definitely a fine example of a well-functioning school…  In return, our school will be hosting another Comenius meeting from May 24 to May 28. ]

11  V týdnu od 24. dubna do 1. května 2010 se uskutečnila další z mobilit, tentokrát do partnerské školy Alder Coppice Primary School, Dudley, Velká Británie. Byly na ni delegovány Karla Vaculíková za I. stupeň a Michaela Valiánová za II. stupeň.  V pondělí 26. dubna se konalo oficiální přivítání všech hostů (zástupci Rakouska – Edith, Dorli, Portugalska – Ana, Luciano, Česká republika – Karla, Michaela) na společném školním shromáždění. Následovala prohlídka školy a hospitace v jednotlivých třídách. Naše učitelky byly uchváceny disciplínou, která ve škole panovala. Děti byly nesmírně zdvořilé. V Anglii, jak víme, nosí žáci a studenti uniformy. Je tím vyjádřena jakási příslušnost k zařízení, ve kterém se vzdělávají. Je to pro nás určitá inspirace. Od příštího školního roku chceme rovněž zavést jednotné oblečení.  Dalším doprovodným programem toho dne byla prohlídka vinic Halfpenny Green Vineyard, prohlídka sklářské dílny Redhouse Glass Cone a muzea Broadfield Glass Museum, muzea a galerie Birmingham Museum and Art Gallery.  I v dalších dnech pokračovala výměna pedagogických zkušeností, zástupci škol hovořili o rozdílech školství v partnerských zemích, vyměnili si materially, ktere děti vytvořily v rámci plánovaných projektů. Zajímavým zážitkem byla rovněž exkurze do muzea – Black Country Museum.  Pátek byl už posledním pracovním dnem. Hosté se rozloučili s učiteli a žáky na společném shromáždění. V sobotu se už všichni vraceli zpět domů. Program celého setkání byl naplánován s typickou anglickou precizností. Duncan a jeho kolegové byli nesmírně pozorní a byli skvělými průvodci. Bylo zřejmé, že škola pracuje jako jeden tým – učitelé mezi sebou nesoupeří, maximálně spolupracují. Rozhodně správný model dobře fungující školy.  V květnu od 24. do 28. 5. bude místem společného setkání všech partnerských škol na oplátku škola na Kvítkové. ]

12

13

14 meeting in portugal setkání v portugalsku 2 – 9 October 20102. – 9. října 2010 ]

15

16 * From 2 to 9 October 2010, Jaroslava Müllerová and Hana Kozmíková, along with their colleagues from Austria and Great Britain, visited the partner primary schools and kindergartens (Vale Rosal, Vale Fetal, Marco Cabaco) in Portugal on the occasion of another Comenius meeting. Again, they all shared their educational experiences, learned some new teaching methods and compared the school facilities, equipment and climate. The classes in the Portuguese partner schools are divided into a morning and afternoon shift, which is due to the lack of space and an excessive number of school-age children in the area – Costa de Caparica. * On Tuesday, 5 October 2010 the whole country celebrated the centennial of the Portuguese Republic. The visitors, along with their hosts, made a daylong trip to the town of Sintra and the next day they participated in the school gathering. Ana Amaral, the head of the hosting school, recalled the centennial anniversary by presenting a chronological compendium of the country´s rulers and presidents. The pupils sang the Portuguese national anthem in unison and the national flag was raised in front of the school building. * While exploring the land of the Portuguese friends, the visitors could admire the town of Mafra, Cabo da Roca, the westernmost point of mainland Europe, one of the most lively seaside resorts Cascais and then Carneca, Almada, Arrábida and Lisabon. * It was also an enjoyable experience for the participants of the Comenius meeting to be invited to the annual reception held for all teachers by the Mayor of Almada. The teachers, the pupils and their parents then all met at the closing party. The Programme of the meeting was excellent. The fact that our year-long cooperation has already led to true friendship greatly influenced the pleasant atmosphere during the whole session. ]

17 * V týdnu od 2. do 9. října 2010 navštívily Jaroslava Müllerová a Hana Kozmíková – učitelky ZŠ Kvítková - v rámci další z mobilit projektu Comenius základní školy a mateřské školky ( Vale Rosal, Vale Fetal, Marco Cabaco) v Portugalsku. Spolu s nimi na setkání přijely i kolegyně z Rakouska a Velké Británie. Tradičně si všichni vyměnili své zkušenosti s výukou žáků, poznali jiné metody práce, porovnali i úroveň materiálního vybavení škol, atmosféru vnitřního klimatu. Výuka ve školách probíhá ve dvou směnách ( ranní a odpolední ) vzhledem k jejich nedostatečné kapacitě a nadměrnému počtu dětí školního věku v této oblasti – Costa de Caparica. * Na úterý 5. října 2010 připadl den stého výročí založení republiky v Portugalsku - státní svátek. Hosté spolu s hostiteli podnikli celodenní výlet do města Sintra a další den se pak zúčastnili celoškolního shromáždění, kde ředitelka paní Ana Amaral výročí připomněla chronologickým přehledem panovníků v období před republikou a prezidentů v období republiky. Děti sborově zazpívaly portugalskou hymnu a před školou byla slavnostně vztyčena státní vlajka. * Dalšími cíli při poznávání země portugalských přátel bylo městečko Mafra, dále Cabo da Roca – nejzápadnější místo evropského kontinentu - přímořské letovisko Cas Cais, Carneca, Almada, Arrrábida a Lisabon. * Příjemným zážitkem byla recepce, kterou každoročně pořádá starostka Almady pro všechny učitele. Na závěrečném večírku se pak společně setkali učitelé, žáci a rodiče. Program byl skvělý. Po celý pobyt vládla příjemná atmosféra – k zcela bezprostřednímu chování všech jistě přispěla i skutečnost, že již roční spolupráce partnerských škol vyústila v neformální vztah založený na skutečném přátelství. ]

18

19

20 meeting in neufeld setkání v neufeldu 22 – 26 November 201022. – 26. listopad 2010 ]

21

22 From 22 to 26 November 2010, the representatives of the schools involved in the project met in Neufeld, Austria. Kvítková Elementary School was represented by Jana Fancová, Jana Lorencová and Libuše Přílučíková. They met with traditional Austrian hospitality and enjoyed the colourful programme that had been prepared for them. On Tuesday, 23 November an official welcome party was held at the school. The Austrian children were very kind and curious about the Czech Republic. They asked about our school, our pupils and their everyday duties, favourite subjects or hobbies. It was really positive to see that all the teachers at Lollipop School spoke English uninhibitedly and that they were not afraid to make mistakes. That is what Czech teachers still lack. Visits within the frame of the Comenius Project show our pupils the possibilities of communication in foreign languages in their everyday life. For some pupils at Lollipop School even German is a foreign language as they are immigrant children. The school organises special German classes for such students. During these lessons, children practise vocabulary and pronunciation in a playful way. In the afternoon a meeting was held in the staffroom for all participants. Beate Sinowatz, the project coordinator, asked about the experiences gained in the Comenius Project in other schools. Generally speaking, the project was evaluated positively by all the partner schools. Beate made complimentary remarks about the work of students at Kvítková Elementary School and again mentioned what a deep impression her visit in Zlín in March 2010 has left on her. There was also a passionate debate on compulsory national testing in Austria and Great Britain. Everyone agreed that such a system forces schools to focus on the key competencies assessed in the national tests. The schools are then rated based on the test results, which causes a decline in the general knowledge of their students. Perhaps the Czech Minister of Education will change his intention to implement this way of testing in our schools after considering this fact. The visitors monitored individual classes during their stay. They found the lessons really interesting and the pupils were mostly given the opportunity to ask about anything they wanted to know about Britain, the Czech Republic or Portugal. The school in Neufeld looks very friendly and peaceful. Pupils attend this so called ´Volksschule´ only from Year 1 to Year 4. There are only about 18 pupils in each class and the class teacher teaches all subjects except Religious Studies. There are large spaces and even several relaxation rooms in the school building. These are mainly used by psychologists and logopedists. It is a pity we don‘t have such facilities. It would definitely allow our teachers to expand the range of classroom activities, which is currently limited by the lack of space. We are all looking forward to meeting our Austrian partners in Zlin in April 2011.

23 Ve dnech od 22. 11. do 26. 11. 2010 se uskutečnilo v rakouském Neufeldu další setkání zástupců všech škol zapojených do projektu YOU + ME = US. Školu na Kvítkové zastupovaly Jana Fancová, Jana Lorencová a Libuše Přílučíková. Setkaly se s tradiční pohostinností rakouských přátel a užily si pestrý program, který pro byl pro ně po celou dobu připraven. V úterý 23. 11. se konalo oficiální přivítání v Lollipop Schule při tzv. „welcome party“. Rakouské děti byly velmi milé a živě se zajímaly o Českou republiku, školu, žáky – jejich každodenní povinnosti, oblíbené předměty i koníčky. Bylo velmi příjemné, že všechny učitelky z Lollipop Schule komunikovaly bez zábran anglicky – nesvazovala je obava, aby vždy všechno řekly naprosto správně. To je, co u českých učitelů postrádáme. Návštěvy v rámci projektu Comenius dětem v reálném životě ukazují možnosti komunikace v cizím jazyce. Pro některé ze žáků Lollipop Schule je i němčina cizím jazykem, protože se jedná o děti imigrantů. Pro ně škola organizuje zvláštní hodiny němčiny. V nich se hravou formou seznamují se slovní zásobou a výslovností – ta jim činí obtíže. Odpoledne proběhla schůzka všech zúčastněných ve sborovně školy. Koordinátorka projektu – Beate Sinowatz - se ptala na zkušenosti s projektem Comenius na jednotlivých školách. Všeobecně lze říci, že z jednání vyplynulo pozitivní hodnocení všech škol. Beate se velmi pochvalně zmínila o pracích žáků školy na Kvítkové a také znovu připomněla, jak hluboký dojem v ní zanechala návštěva Zlína v květnu 2010. Došlo i k vášnivé debatě na téma národní srovnávací testy, které povinně absolvují žáci v Rakousku a Británii. Všichni se shodli, že tento systém vede k úzké specializaci výuky na sledované klíčové kompetence, které testy sledují (podle jejich výsledků se pak škola hodnotí) a obecně klesá všeobecná úroveň znalostí žáků. Snad český ministr školství svůj záměr zavést tento systém testování žáků v 5. a 9. ročníku na základě zkušeností zahraničních škol přehodnotí. Během svého pobytu zahraniční učitelé hospitovali v jednotlivých třídách. Hodiny byly velmi zajímavé. Většinou se jednalo o komunitní kruh, ve kterém měly děti možnost ptát se na vše, co je zajímá o zemích přátel (Anglie, Česko, Portugalsko). Škola v Neufeldu působí velmi rodinně a přátelsky. Žáci se zde učí jen od první do čtvrté třídy – tzv. Volksschule. V každé třídě je kolem 18 žáků. Každá učitelka vede své žáky od první do čtvrté třídy ve všech předmětech - mimo náboženství. Škola disponuje velkými prostory - je zde i několik relaxačních učeben. Ty využívají zejména psycholožky a logopedky. Škoda, že žáci ve škole na Kvítkové nemají takové podmínky. Určitě by se svými učiteli mohli realizovat mnohem více aktivit, které však nedostatek místa omezuje. Všichni se těšíme na dubnové setkání s rakouskými partnery ve Zlíně.

24

25

26

27 meeting in dudley setkání v dudley 21 – 28 May 201121. – 28. květen 2011 ]

28

29 Ve dnech 21. – 28. května 2011 se zúčastnili zástupci všech škol, které pracovaly v multilaterálním projektu YOU + ME = US závěrečného setkání v anglickém městě Dudley. Role hostitelů se již podruhé ujali kolegové ze školy Alder Coppice Primary School. Základní školu na Kvítkové ulici reprezentovaly Michaela Valiánová a Marie Zapletalová. Během týdenní návštěvy měli všichni účastníci možnost poznat nejen způsob výuky a školní práce vůbec, ale také navštívili zajímavá místa a pamětihodnosti v okolí školy. Nedílnou součástí pobytu byla také neformální setkání s vyučujícími v jejich domovech i mimo ně. Pondělní program se konal ve škole – hospitace ve třídách, povídání s vyučujícími i s žáky o přínosech společného projektu. Pak následovalo pravidelné shromáždění celé školy – oficiální přivítání delegace. Na úterý i středu byly naplánovány celodenní výlety (středověký hrad Warwick Castle, národní park The National Forest) – průvodci byli vybraní žáci školy. Ve čtvrtek dopoledne se konaly oslavy v oddělení pro předškoláky, kdy vyučující připravili pro děti a jejich rodiče mnoho zábavných her, soutěží a tombolu. Nakonec vše završilo velmi zábavné vystoupení kouzelníka. Pak následovala ještě jedna návštěva do třídy starších žáků, kteří zasvěceně hovořili o své práci pro projekt Comenius. Páteční dopoledne proběhlo ve sportovním duchu. V průběhu tohoto sportovního dne absolvovali žáci jednotlivých tříd nižšího stupně za mohutného povzbuzování svých rodičů a spolužáků jednotlivé aktivity. Děti byly neuvěřitelně disciplinované. Při závěrečném tradičním běhu děti nezávodily na čas, nicméně na jejich snaze to nebylo vůbec znát. Tento přístup je ostatně charakteristický pro celou školu. Přátelská a pozitivní atmosféra, obrovské nadšení pro získávání nových znalostí, touha po vzdělání, a především vzájemný respekt a spolupráce. Po krátkém odpoledním obědě na vinici již následovalo slavnostní zakončení návštěvy a závěrečné hodnocení celého projektu Comenius. Společného shromáždění se zúčastnil i starosta města a rovněž i bývalý ředitel školy Duncan Jones. Představili se na něm zástupci všech ročníků a formou písniček, básniček či krátkých prezentací připomněli svoji práci v projektu. Bylo to krásné a dojemné zakončení dvouleté spolupráce, která všem přinesla mnoho nových poznatků, obohacujících zážitků, podnětů k další práci a rovněž i nová přátelství.

30 From 21 to 28 March 2011, delegates for all the schools participating in the project met at the final meeting in Dudley, Great Britain. For the second time, our colleagues from Alder Coppice Primary School took the role of the hosts. Kvítková Elementary School was represented by Michaela Valiánová and Marie Zapletalová. During their weeklong visit, they had the chance to grow familiar with the local school system and the schoolwork in general but found time to visit some of the places of interest and sights in the surrounding area as well. Moreover, informal meetings with their English colleagues played an integral part in the whole stay too. The schedule of activities for Monday featured inspections of classes, interviews with teachers and pupils about the benefits of the project followed by a regular school assembly and an official welcoming address to the Comenius visitors. Daylong trips to the medieval Warwick Castle and to the National Forest were planned for Tuesday and Wednesday. Thus the teachers could spend two relaxing days outside the school together with the pupils. On Thursday morning there was a party for the youngest children. Their teachers had prepared a lot of entertaining games and competitions both for the children and their parents. The kids could even win a prize in the raffle, and to top it off, an amusing magician had been hired to perform a surprise show. Later on it was time for one more visit. The teachers went to see a class of older pupils who were talking about their contributions to the Comenius Project. On Friday morning the sporting spirit was in the air as it was sports day for the younger children. They took part in various disciplines, while their parents and classmates were cheering loudly. All the children were incredibly disciplined. During the traditional final run, nobody cared about how fast they had been in the race. Nevertheless, this had no impact on their efforts. This attitude is in fact specific for the whole school. Friendly and positive atmosphere, tremendous enthusiasm to gain new knowledge, the thirst for learning and above all, mutual respect and cooperation. After a short afternoon lunch at the vineyards it was time for the closing ceremony of the Comenius meeting and the final evaluation of the whole project. It was a nice surprise that the Mayor of Dudley, along with the former head of Alder Coppice Primary School, were present at the gathering as well. All the classes then introduced themselves to their guests and recalled their role in the project by presenting songs, poems and short presentations. It was a beautiful, touching conclusion to our two-year partnership. The project was undoubtedly an enriching experience full of impulses for our future work and also a great source of new friendships. ]

31

32

33 meeting in neufeld setkání v neufeldu 15 June 201115. červen 2011 ]

34

35 The YOU + ME = US project draws to a close. The end product of our joint work is a publication of literary and artistic work samples of the pupils in four languages. Kvítková Elementary School was asked to provide its printing. To Portugal and Britain, the books were sent via mail. To Neufeld, it was brought by a group of 8 teachers from Zlin personally – Vilma Čubanová, Hana Jandová, Pavla Vořechovská, Dagmar Hýlová, Daniela Kratinová, Kateřina Hlavňovská, Dana Uhrová and Věra Křečková. An inscription saying, ´Ahoj Zakladni skola from Zlin,´ welcomed them at the entrance and then there were children in the entrance hall singing a sweet song about a rabbit. After that a tour of the school followed. Our delegates looked into classes to see how their Austrian colleagues work with the pupils. The children used the opportunity to ask about the life and set-up of a Czech school and had a lot of curious questions both in English and German. Accompanied by Beate, Irmgard and Ruth, the Czech visitors then walked around the town and Lake Neufeld as their one-day trip to Neufeld was coming to an end. ] ]

36 Projekt YOU + ME = US se chýlí ke konci. Konečným produktem společné práce je publikace s literárními a výtvarnými ukázkami prací žáků v čtyřjazyčném provedení. ZŠ Kvítková měla za úkol zajistit její tisk. Do Portugalska a Anglie knihy putovaly prostřednictvím pošty, do Neufeldu je 15. června přivezla skupina osmi učitelek ze Zlína osobně - Vilma Čubanová, Hana Jandová, Pavla Vořechovská, Dagmar Hýlová, Daniela Kratinová, Kateřina Hlavňovská, Dana Uhrová a Věra Křečková. U dveří Lollipop Volksschule je vítal nápis „Ahoj Zakladni skola from Zlin“ a ve vestibulu pak děti s milou písničkou o králíkovi. Následovala prohlídka školy, podívaly se do tříd, jak s žáky pracují rakouské kolegyně. Děti využily příležitosti a vyptávaly se na život a organizaci v české škole a měly spoustu zvědavých dotazů v němčině i v angličtině. Jednodenní návštěvu Neufeldu pak zakončily v doprovodu Beate, Irmgard a Ruth procházkou městečkem a kolem Neufeldského jezera. ] ]

37

38


Stáhnout ppt "Meeting in neufeld setkání v neufeldu 7 – 11 December 20097. – 11. prosinec 2009 ]"

Podobné prezentace


Reklamy Google